Sistemes de monitorització:
  • Anàlisis de xarxes puntuals per detectar averies amb un analitzador portàtil.
  • Anàlisis  de xarxes amb instal·lació de monitors permanents per controlar l’ús de l’energia i la qualitat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punts de recàrrega de vehicles elèctrics:
  • Assessorament, disseny i proposta d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en garatges particulars com pàrquings públics.
  • Projecte d’obres i execució.
  • Projecte elèctric per instal·lacions de més de 10 Kw o en pàrquings de més de 5 places o ventil·lació forçada.
  • Gestió de compra de l’energia per vendre-la en els punts de recàrrega.


 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lacions fotovoltaiques:

  • Assessorament, disseny i proposta d’instal·lacions fotovoltàiques per connexió a xarxa per autoconsum o per a instal·lacions aïllades de la xarxa amb bateries.
  • Projecte d’obres i execució
  • Projecte elèctric per a instal·lacions de més de 10 Kw.
  • Legalització de les instal·lacions fotovoltàiques connectades a xarxa per autoconsum.

En col·laboració de http://enginer.eu