Plans d’autoprotecció

rstècnics ofereix una àmplia cartera de serveis de seguretat, que inclouen:

  • Plans d’emergència I autoprotecció
  • Assessorament en simulacres
  • Programes de manteniment de sistemes de protecció contra incendis