Web
Analytics
  • ca

Arquitectura

arquitecturarstecnics ha desenvolupat projectes residencials unifamiliars i plurifamiliars, edificis municipals, hotels, escoles, instituts i aularis municipals, oficines, espais urbans i rehabilitacions i intervencions en edificis històrics catalogats, a més de reformes en un gran nombre de locals comercials, bars i restaurants.

Les preexistències i l’entorn estan molt presents en tots els projectes, tant d’obra nova com de rehabilitació i intervenció en edificis històrics, creant ciutat i paisatge.

Els nostres encàrrecs presents i futurs volen aportar nous models que responen a noves necessitats sorgides de la conjuntura actual. La sostenibilitat, eficiència, innovació i creativitat són els valors que defineixen les nostres actuacions, respectuoses amb l’entorn i pensades per a les persones.

Project management

rstecnics entén la gestió del procés constructiu com un acompanyament del client en tots els tràmits i actuacions necessàries.

Des del moment inicial de l’estudi de viabilitat del projecte fins a l’obtenció final de la primera ocupació d’un edifici o activitat assumim aquestes tasques i proporcionem les eines tant com tècniques com legals amb la garantia de l’èxit final sense desviacions ni imprevistos. La nostra experiència en el món de l’administració pública és una garantia per a l’èxit final.

Direcció d’obres

Rstècnics entén la direcció d’obra com un procés d’aprenentatge amb el qual es retroalimenta el procés creatiu del projecte.

En totes les nostres obres el projectista és també el director d’obra  participant doncs des dels primers moments de l’encàrrec fins a l’ocupació de l’espai o edifici per part dels usuaris. El seguiment de l’obra és exhaustiu, a mida de cada projecte, i el repòrting al client és constant.

Urbanisme

Rstècnics ofereix els serveis de planejament urbanístic i de disseny de l’espai urbà: la suma de l’arquitectura i l’enginyeria treballant en equip donen com a resultat projectes globals d’urbanització, pavimentació i infraestructures urbanes .

  • Projectes d’espai urbà
  • Redacció i tramitació de Plans Parcials
  • Redacció i tramitació de Plans Especials
  • Modificacions puntuals de planejament derivat
  • Projectes d’urbanització
  • Gestió urbanística
Menu